BĂNG TẢI LÕI THÉP KHÁNG DẦU (DIN 22131)

LOẠI KHÁNG DẦU (DIN 22131)

Loại cao su mặt

Cường lực kéo đứt (Mpa)

Giá trị giãn dài (%)

Giá trị mài mòn (mm3)

(120)

≥ 14

≥ 350

≤ 210

(280)

≥ 14

≥ 350

≤ 200

(333)

≥ 8

≥ 400

-

(UFLEX)

≥ 15

≥ 400

≤ 150

(416)

≥ 15

≥ 400

≤ 150